Apakah Allah dewa bulan?

• Allah adalah dewa bulan?
• Jawab: bukan! berdasarkan pengakuan Allah SWT dalam surat Fushshilat 41:37:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu hendak sembah.” ( Fushshilat 41:37)

Jika Allah adalah dewa bulan seperti yang dituduhkan sebagian kalangan nonMuslim, sudah barang tentu Allah SWT tidak akan memberikan larangan untuk menyembah bulan seperti pada ayat di atas.

Dan peranan bulan dalam Islam sebagai tanda-tanda waktu dan untuk ibadah haji, di karenakan yah memang dahulu belum ada jam digital. Dan ini teredaksi di dalam alQuran:

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”(Al Baqarah 2:189)

Islam hanyalah agama yang menTauhidkan Allah SWT, menyembah hanya kepada Allah semata.

 

Iklan